INTENSIUS D´ESTIU 2016

MES DE JULIOL
GRUPS DE 3 ALUMNES
1Hr. / dia
55€ per setmana

CASALS D´ESTIU

Per nens de 6 a 14 anys.
Tactica, tecnica i simulació de partits
Piscina i jocs dáigua
Altres: ping-pong, rocodrom i llits elastics.

INTENSIUS D´ESTIU 2016

MES DE JULIOL
GRUPS DE 3 ALUMNES
1Hr. / dia
55€ per setmana